Statutul Membrului

I - Definiție

Este membru oficial al Platformei Unioniste Acțiunea 2012, persoana care deține titlul de membru cotizant, membru donator sau membru coordonator.

1) Membrul cotizant: O persoană poate fi membru cotizant prin achitarea cotizației lunare stabilite și prin prezența minimă obligatorie la activitățile desfășurate de Platforma Unionistă Acțiunea 2012.

Persoana devine membru oficial în momentul plății celei de-a doua cotizație și dacă acesta a participat la măcar o ședință și o activitate oficială a organizației.

2) Membrul donator: O persoană poate fi membru donator prin achitarea unei donații lunare minime, cota minimă fiind stabilită la Adunarea Generală a Platformei Unioniste Acțiunea 2012.

Persoana devine membrul oficial în momentul plății celei de-a doua donație.

3) Membrul coordonator: Un membru oficial(cotizant sau donator) poate fi membru coordonator dacă acesta își asumă una dintre sarcinile de bază, de coordonare a unui eveniment, dacă este coordonator al unei filiale a Acțiunii 2012 sau alt tip de activitate.

Membrul coordonator este ales de ceilalți membrii coordonatori, dacă acesta are statutul de membru oficial de minim 3 luni consecutive și își exprimă dorința de a-și asuma una dintre sarcinile cheie ale organizației.

 

II - Drepturi și beneficii

Drepturile și beneficiile sunt aceleași pentru toate tipurile de membru, acestea regăsindu-se sub titlul de membru oficial:

 1. Dreptul de a alege și de a fi ales în funcțiile executive ale Platformei Unioniste Acțiunea 2012;
 2. Dreptul de a se implica direct și de a vota deciziile Acțiunii 2012 puse în dezbatere;
 3. Dreptul de a participa și de a propune persoane care să participe la deplasările organizate de Acțiunea 2012, cu ocazia diferitelor evenimente;
 4. Acces la biblioteca Platformei Unioniste Acțiunea 2012;
 5. O excursie la preț redus în programul ”Cunoaște-ți frații”, o dată la 3 luni;
 6. Card de membru;
 7. Pin ”Acțiunea 2012”;
 8. Acces la produse unioniste personalizate, marcă proprie ”Acțiunea 2012” dedicate membrilor.

 

III - Obligațiile membrului cotizant

O dată cu drepturile pe care le capeți obținând statutul de membru cotizant, îți revine în egală măsură și un număr de responsabilități, precum:

 1. Obligația de a plăti cotizația de 20 de lei pe lună;
 2. Obligația de a participa la cel puțin o ședință, un eveniment oficial, o acțiune de muncă a organizației;
 3. Obligația de a respecta o anumită conduită morală în cadrul evenimentelor publice ale Acțiunii 2012;
 4. Obligația de a trata cu respect ceilalți membri ai asociației, de a nu-i jigni, de a nu agresa, fizic sau verbal;
 5. Obligația de a nu distribui sub nicio formă informații false sau neverificate ce pot defăima imaginea cauzei unioniste, a organizațiilor unioniste sau a românilor de pretutindeni.
 6. Obligația de a iubi România cu toată ființa, și de a respecta simbolurile naționale.

 

IV - Suspendarea sau eliminarea statutului de membru cotizant

Un membru cotizant își pierde statutul de membru cotizant al Acțiunii 2012/îi sunt suspendate drepturile în cadrul organizației dacă:

 1. Întârzie plății cotizației cu 30 de zile, caz în care îi este suspendat statutul de membru;
 2. Este votată suspendarea sa/eliminarea statutului său de membru de către ceilalți membri oficiali, în urma unei sesizări de abatere de la regulamentul intern, menționat la secțiunea a III-a.

 

V - Obligațiile membrului donator

O dată cu drepturile pe care le capeți obținând statutul de membru donator, îți revine în egală măsură și un număr de responsabilități, precum:

 1. Obligația de face o donație de minim 50 de lei pe lună sau minim 500 de lei anual;
 2. Obligația de a nu condiționa organizația sau membrii acesteia în schimbul donației, aceasta fiind o acțiune voluntară a membrului donator; acesta fiind îndemnat să participe activ la ședințele lunare sau la deciziile care se dezbat și se votează de către toți membrii;
 3. Obligația de a respecta o anumită conduită morală în cadrul evenimentelor publice ale Acțiunii 2012;
 4. Obligația de a trata cu respect ceilalți membri ai asociației, de a nu-i jigni, sau agresa, fizic ori moral;
 5. Obligația de a iubi România cu toată ființa, și de a respecta simbolurile naționale.

 

VI - Suspendarea statutului de membru donator

Un membru cotizant își pierde statutul de membru donator al Acțiunii 2012/îi sunt suspendate drepturile în cadrul organizației dacă:

 1. Întârzie cu 60 de zile plata donației minime stabilite în conformitate cu secțiunea V, alin. 1;
 2. Este votată suspendarea sa/eliminarea statutului său de membru de către ceilalți membri oficiali, în urma unei sesizări de abatere de la regulamentul intern, menționat la secțiunea a V-a.

 

VII - Obligațiile membrului coordonator

O dată cu drepturile pe care le capeți obținând statutul de membru coordonator, îți revine în egală măsură și un număr de responsabilități, precum:

 1. Obligația de a-și îndeplinii sarcinile asumate fără a se abate de la acestea.
 2. Obligația de participa la minim o ședință de coordonare pe lună;
 3. Obligația de a ține constant legătura cu echipa de coordonare;
 4. Obligația de a respecta o anumită conduită morală în cadrul evenimentelor publice ale Acțiunii 2012;
 5. Obligația de a trata cu respect ceilalți membri ai asociației, de a nu-i jigni, sau agresa, fizic ori moral;
 6. Obligația de a iubi România cu toată ființa, și de a respecta simbolurile naționale.

 

VIII - Eliminarea statutului de membru coordonator

Un membru cotizant își pierde statutul de membru al Acțiunii 2012/îi sunt suspendate drepturile în cadrul organizației dacă:

 1. Este votată suspendarea sa/eliminarea statutului său de membru de către ceilalți membri oficiali, în urma unei sesizări de abatere de la regulamentul intern, menționate la alineatele 4,5,6 din VII-a;
 2. Dacă membrul coordonator sau echipa coordonare sesizează faptul că acesta nu-și poate îndeplinii sarcinile asumate și obligațiile menționate la alineatele 1,2,3 secțiunea VII-a membrului coordonator îi se vor lua atribuțiile și se vor oferi unui alt membru oficial pentru a asigura buna desfășurare a activităților organizației.

 

Prezentul statut este publicat pe pagina www.unionistii.ro/statutul_membrului.

Platforma Unionistă Acțiunea 2012

O reacție

 • Ștefan Lupu
  published this page 2019-06-28 21:01:46 +0300